Deep Cycle Battery

Bellco Battery (Deep Cycle Battery) แบตเตอรี่เพื่องานโซล่าเซลล์ Bellco มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ด้วยด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนา ดีฟไซเคิล แบตเตอรี่ Deep Cycle Batter เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่สูงขึ้น มีความทนทานและมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น พร้อมความปลอดภัย เบลล์โก้ มีมาตรฐานที่มีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ด้วยการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดของเราตลอดทั้งกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะมีคุณภาพดีที่สุดสำหรับคุณ

    จุดขาย Bellco

  • วัตถุดิบส่วนใหญ่ เรานำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยคัดเลือก วัตถุดิบเกรดเอ จากต่างประเทศเพื่อมาผลิตในประเทศไทย เช่น แผ่นกั้น แบตเตอรี่ DC Bellco จะเป็นแผ่นกั้น พีอี บุด้วยใยแก้ว ซึ่งนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา
  • เปลือกแบตเตอรี่ของบริษัทอื่นในประเทศ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเปลือกยาง แม็กกาไลท์ ซึ่งมีความเปราะบาง และไม่กันกระแทกเท่าเปลือกแบตเตอรี่ที่เป็นพลาสติก พีบี
  • โครงสร้างแผ่นธาตุที่ให้พลังงานปะจุไฟฟ้า มีการออกแบบให้เก็บกระแสไฟได้มากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปในท้องตลาด ถึง 2เท่าตัว
  • สินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมTISI และ ISO 9001:2000
  • อายุการใช้งานสามารถใช้งานในอัตราปกติ 650-700 รอบการทำงาน
  • ราคาถูกกว่าแบตเตอรี่จากต่างประเทศ 15-20% โดยที่คุณภาพทัดเทียมกัน
  • รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี