Deep Cycle Battery (ชนิดเติมน้ำกรด)

Deep Cycle Battery (ชนิดเติมน้ำกรด)
Bellco มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ด้วยด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนา ดีฟไซเคิล แบตเตอรี่  Deep Cycle Batter
เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่สูงขึ้น มีความทนทานและมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น พร้อมความปลอดภัย เบลล์โก้
มีมาตรฐานที่มีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ด้วยการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดของเราตลอดทั้งกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์ของเราจะมีคุณภาพดีที่สุดสำหรับคุณ

Major Application
- รถกอล์ฟ
- เครื่องขัดทำความสะอาด
- เรือยนต์
- รถกระเช้า
- เครื่องกำเนิดพลังงาน
- เครื่องมือพิเศษ เช่น เครื่องทางการแพทย์
- รถโฟล์คลิฟท์
- รถลากในโรงงาน
- เครื่้องสำรองไฟ
- รถพลังงานไฟฟ้า

Visitors: 23,968