Deep Cycle Battery ชนิด Gel (แบตแห้ง)

Deep Cycle Battery ชนิด Gel (แบตแห้ง)

Bellco มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ด้วยด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนา ดีฟไซเคิล แบตเตอรี่  Deep Cycle Batter 
เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่สูงขึ้น มีความทนทานและมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น พร้อมความปลอดภัย เบลล์โก้ 
มีมาตรฐานที่มีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ ด้วยการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดของเราตลอดทั้งกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์ของเราจะมีคุณภาพดีที่สุดสำหรับคุณ

Major Application
รถกอล์ฟ
เครื่องขัดทำความสะอาด
เรือยนต์
รถกระเช้า
เครื่องกำเนิดพลังงาน
เครื่องมือพิเศษ เช่น เครื่องทางการแพทย์
รถโฟล์คลิฟท์
รถลากในโรงงาน
เครื่้องสำรองไฟ
รถพลังงานไฟฟ้า
Visitors: 23,966